Doopsgezinde gemeente Harlingen

De doopsgezinde gemeente Harlingen is – hoewel klein qua aantal leden – een levendige gemeente. Zij telt ruim 70 leden en vrienden.

Al 400 jaar heeft zij haar domicilie aan de Zoutsloot. In die 4 eeuwen hebben op de zelfde plek 3 kerken, door Doopsgezinden Vermaningen genoemd, gestaan. Iedere week is er een kerkdienst, er is zondagsschool en een programma voor de kleinsten, onze ‘kiezeltjes’.

De huidige ‘vermaning’ is een tamelijk modern, multifunctioneel gebouw dat voor diverse activiteiten geschikt is en ook zo gebruikt wordt.

Een doopsgezind motto is: Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in ’t christelijk geloven, daden gaan woorden te boven. Sinds oktober 2014 heeft de gemeente een vrouwelijke voorganger, ds. W.I. Beuker (parttime).

Adres

Zoutsloot 50 | 8861 SZ | Harlingen

Meer informatie

www.doopsgezindharlingen.nl

vermaning1

Programma Vermaning

13.00 u

Opening in Grote Kerk

14.00 – 14.45 u

Herstelrecht

Herstelrecht pleit voor een rechtssyteem waarin de dader er toe wordt aangezet zoveel mogelijk te herstellen van wat hij het slachtoffer heeft aangedaan. Mr. Monique van der Zouw van advocatenkantoor Spong verzorgt de workshop. Zij was leerling van prof.Herman Bianchi, initiator van herstelrecht, en is als advocate gespecialiseerd in herstelrecht.

Monique van der Zouw

15.00 – 15.45 u

Chagall

Zondag 2 oktober is het Isaëlzondag. Tegelijk is het het begin van het Joodse Nieuwjaaar.  Steeds weer is nodig er aan te herinneren dat de kerk deelt in de aan Israël geschonken verwachting. De eeuwenlange geschiedenis   telt vele zwarte bladzijden als het gaat om de houding van de kerk jegens dit oude Godsvolk. Zo zeer dat vele Joden een diep wantrouwen jegens de kerk voelen. Gelukkig zijn er hier en daar ook voorbeelden dat het anders kan. De Joodse kunstenaar Marc Chagall is er ondanks felle kritiek niet voor teruggeschrokken in zijn werk ook voorstellingen van de gekruisigde op te nemen. Daarmee lijkt hij een brug te slaan voor christenen die de verbondenheid met het Joodse volk op een positieve wijze willen invullen.
Dr.Jan Henk Hamoen is een kenner van het werk van Chagall en zal aan de hand van presentatie nader ingaan op de betekenis van Chagall als brugfiguur.

Jan Henk Hamoen

16.00 – 16.45 u

Lechajim muziek

Zondag 2 oktober is het begin van het Joodse Nieuwjaar en vieren veel kerken Israëlzondag. Lechajim brengt een aanstekelijk muziekprogramma voor jong en oud met liedjes uit de Joodse volksmuziek.

Lechajim

17.00 u

Afsluiting in Grote Kerk