Grote Kerk

De Hervormde gemeente van Harlingen en Midlum is een interactieve geloofsgemeenschap van midden-orthodoxe snit en telt ongeveer 1300 leden. De Grote Kerk is haar thuisbasis, terwijl de Nicolaaskerk van Midlum voor bijzondere gelegenheden wordt gebruikt zoals Fryske tsjinsten, avondgebeden en huwelijken.
Aan de gemeente zijn twee predikanten verbonden: ds.C.Glashouwer en ds.L.W.Nijendijk (parttime).
De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Harlingen bevinden zich in een proces van eenwording.

Adres

Kerkpad 32 | 8861 ES | Harlingen

Meer informatie

www.grotekerkharlingen.nl

grote kerk harlingen

Programma Grote Kerk

13.00 u

Opening

14.00 – 14.45 u

Ontmoeting

Na de opening start in de Grote Kerk niet direct een workshop, maar is er wat extra tijd ingeruimd. Zo is er gelegenheid om elkaar even te ontmoeten. En ook om het programma nog eens nader te bekijken. Verder wordt hier de spirituele wandeling aangeboden welke deelnemers individueel door Harlingen kunnen maken.
Vanaf ongeveer 14.20 uur geeft Eeuwe Zijlstra (www.eeuwezijlstra.nl) , vaste organist van de Grote Kerk, een klein concert op het monumentale Hinszorgel. Voor verdere info zie www.orgelharlingen.nl

Eeuwe Zijlstra

15.00 – 15.45 u

Frysk Lieteboek

Iona en Taizé yn it fr.lieteboek û.l.f. Jannie Brandsma.

Jannie Brandsma

16.00 – 16.45 u

Liedboekzingen

In 2013 is het nieuwe Lied voor de kerken uitgekomen. Daarin is een schat aan oude en nieuwe liederen bijeen gebracht. In deze workshop gaat Trudy Baard, o.a. dirigente van de Cantorij van de Grote Kerk, met zanglustige deelnemers enkele nieuwe liederen zingen, zo mogelijk meerstemmig.
En verder staat natuurlijk ook het prachtige bruggenlied/brêgeliet dat Eppie Dam voor deze kerkendag schreef op het programma.

17.00 u

Afsluiting

Programma Hoeksteen

13.00 u

Opening in Grote Kerk

14.00 – 14.45 u

Kliederkerk

Ben je op zoek naar nieuwe vormen in het werk met ouders en kinderen, dan is de workshop Kliederkerk een  aanbeveling. Ds.Tieneke van Lindenhuizen van de pioniersplek Gaastmeer is deskundige op dit terrein en geeft een presentatie over de combinatie van bijbelverhaal, schilderen en samen eten.

Tieneke van Lindenhuizen

15.00 – 15.45 u

Inclusive church

De Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland is al 24 jaar onderweg om Friese geloofsgemeenschappen te bewegen om een ‘’iepen-tsjerke-mienskip’ te zijn, een ‘inclusive church’.
In deze workshop bekijken we de ‘gereedschapskist van een veilige kerk’ zoals die in 2009 in Amerika is ontwikkeld door de ‘National Gay and Lesbian Taskforce’s Institute for Welcoming Churches’.
Centrale stelling in deze workshop o.l.v. Ulbe Tjallingii:
De kerk moet, gehoorzaam aan het Evangelie, een superveilige plek zijn voor alle mensenen aan de Tafel van de Heer is ieder mens welkom.

Vraag aan de deelnemers: Hoe inclusive is jouw kerk?

Ulbe Tjallingii

16.00 – 16.45 u

17.00 u

Afsluiting in Grote Kerk