De Haven

Ons kerkgebouw draagt de naam “De Haven”. Als zeeman ben je daar veilig, zo willen wij namens Jezus Christus, een veilige haven zijn voor gelovigen. We hebben ongeveer 360 leden, uit Harlingen en omstreken, afkomstig uit de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde kerk.  Sinds 2008 doen we steeds meer samen, onze vaarwaters kwamen steeds steeds dichterbij, vanaf 1 januari 2011 bepalen we samen de koers die we varen, in een kerk met een gezamenlijke kerkenraad onder de naam van Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (CGKV). We laten onze koers graag bepalen door het geleidelicht van de Heilige Geest, om zo wekelijks God te ontmoeten.

Elke zondag staat de deur van onze kerk wagenwijd voor u open.  De diensten vinden plaats  in ons kerkgebouw “De Haven”, Noorderkade 2, 8861 HJ te Harlingen. ‘s Morgens om 10.00 uur en ‘s middags om 16.30 uur.

Tijdens vakantieperioden worden ook diensten belegd op Terschelling en Vlieland.

Adres

Noorderkade 2 | 8861 HJ | Harlingen

Meer informatie

www.cgkvharlingen.nl

de haven
Het programma van De Haven kan live gevolgd worden

Programma De Haven

13.00 u

Opening in Grote Kerk

14.00 – 14.45 u

Forum Oecumene

Forum toekomst van de kerk met Karin van den Broeke, Geert van Dartel en Orlando Bottenbleij o.l.v. Margarithe Veen.

Karin van den BroekeGeert van DartelOrlando Bottenbley

15.00 – 15.45 u

Milieuforum

Laudato si is een belangrijk document van paus Franciscus over het milieu. Prof. Fred van Iersel van de universiteit van Tilburg zal eerst een korte inleiding over de hoofdlijnen van deze encycliek houden. Daarna gaat hij in gesprek met Rudolph de Jong van de Waddenvereniging over de kerk en de zorg voor het milieu.

16.00 – 16.45 u

Duurzaam

Na de workshop over de encycliek van paus Franciscus komt de vraag aan de orde hoe duurzaamheid nu in praktijk gebracht kan worden. Bioboer Jan Bruinsma vertelt samen met een visser over de praktijk van alle dag.

Jan Bruinsma

17.00 u

Afsluiting in Grote Kerk

Programma Zaal

13.00 u

Opening in Grote Kerk

14.00 – 14.45 u

15.00 – 15.45 u

Lokaal/wereldkerk

Met Geert van Dartel. Ook in de opvatting van de Kerk probeert de oecumenische beweging bruggen te slaan tussen verschillende visies en opvattingen over de Kerk. De in 2013 uitgegeven tekst ‘De Kerk – op weg naar een gemeenschappelijke visie’ (zie op www.oecumene.nl) brengt de bereikte overeenstemming onder woorden. Een tekenend verschil tussen een protestantse en katholieke invalshoek is dat de protestant bij het woord kerk allereerst denkt aan de plaatselijke gemeente. De katholiek heeft onmiddellijk de universele kerk voor ogen. Lokaal en universeel zijn twee dimensies van de Kerk. In deze workshop gaan we aan de hand van het document ‘De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie’ bespreken hoe de dimensies lokaal en universeel zich tot elkaar verhouden en of hiermee een brug is geslagen tussen een protestantse en katholieke visie op de Kerk.

Geert van Dartel

16.00 – 16.45 u

17.00 u

Afsluiting in Grote Kerk