Baptistengemeente Bethel

De Harlinger Baptistengemeente Bethel  is opgericht in 1902. Na verschillende plekken in Harlingen te hebben gekerkt (Zuiderstraat/Westerstraat (1902) , Anjelierstraat (1904), Noorderhaven (1929) kerken ze  vanaf 1958 in het gebouw op de Lanen 65. Voorganger is ds. P.M.Meindertsma.

 

De Baptistengemeente Bethel in Harlingen is een gemeenschap van mensen die hebben ontdekt, dat een relatie met Jezus Christus het meest waardevolle is in hun leven. Hij is hun Redder en Heer geworden; Hij geeft hun leven waarde. De Bijbel, Gods Boek, is hun richtsnoer.

 

De naam Bethel komen we in de Bijbel tegen in Genesis 28 vers 19. Het betekent: Huis van God. Het gaat hier vooral om de geestelijke betekenis: het hebben van een relatie met God (wonen bij Hem) door Jezus Christus en zo als gemeente met elkaar.

 

De onderlinge leden hebben het verlangen God te dienen, elkaar bij te staan in woord en daad en als Gods gezin met elkaar om te gaan. Daar willen we onder andere door onze samenkomsten uitdrukking aan geven. Tijdens de samenkomsten wordt er veel gezongen uit de bundel Opwekking onder begeleiding van diverse muziekteams (gitaar,drums,bas,piano). Tijdens de eredienst hebben de kinderen een eigen kindersamenkomst.

 

Als kerk willen we mensen helpen om tot de keuze voor Jezus Christus te komen en hen uitdagen en toerusten om vervolgens te leven op een manier die hierbij past.

 

We geloven dat de Bijbel door God aan ons is gegeven om Hem beter te leren kennen. Dit betekent dat kennis van de Bijbel onmisbaar is voor ons geloof. 
Geloven heeft vooral te maken met “toebehoren aan”. Je kiest er voor om je leven aan God te verbinden en daarmee word je onderdeel van Zijn gezin: de Gemeente.

Adres

Lanen 65 | 8861 CC | Harlingen

Meer informatie

www.baptistenharlingen.nl

baptistenkerk

Programma Baptistenkerk

13.00 u

Opening in Grote Kerk

14.00 – 14.45 u

Workshop: Diaconie in de eigen regio i.s.m. met de Arme Kant van Friesland

In bepaalde delen van Friesland leeft 1 of de 10 inwoners op of onder het sociaal minimum. Van oudsher zetten kerken zich in voor de bestrijding of preventie van armoede. Na de Tweede Wereldoorlog organiseerde de overheid de solidariteit van kwetsbare groepen. De rol van diaconieën in de eigen regio leek uitgespeeld. De crisis was echter een wake up call en nu we langzaam uit de crisis komen zien we grote groepen mensen achterblijven. Hoe verhouden diaconieën zich hiermee? Geertje van der Meer (deeltijdstudent HBO theologie) was vorig jaar stagiaire bij het diaconaal opbouwwerk van de caritas van de RK parochie van Bolsward e.o. Momenteel doet ze onderzoek in opdracht van De Arme Kant van Friesland* naar diaconie en armoede in de regio. Ze wil graag ervaringen met u uitwisselen.
*De Arme Kant van Nederland en De Arme Kant van Fryslân (www.armekantfryslan.nl) is een provinciaal platform, waarin de kerken zich gezamenlijk inzetten voor de aanpak van de armoede in Fryslân.

Geertje van der Meer

15.00 – 15.45 u

Concert Gospelband Ichtus

Deze enthousiaste gospelband telt 4 leden: een gitarist, een bassist, drummer en een zangeres. 
Tevens worden de accordeon en mondharmonica regelmatig van stal gehaald en vaak wordt er meerstemmig gezongen.
In oktober 2000 kwam de debuut-CD “Altyd kieze” uit en in april 2006 “Ichthus-Live”. 
Deze groep maakt popmuziek gestoken in een eigen jasje en veelal voorzien van eigen teksten in het frysk!!! engels en nederlands. 
De band brengt een zeer gevarieerd repertoire; van ballad tot rock, en ook de kinderen worden niet vergeten………en dit allemaal tot eer van God, die hen het talent van muziek maken gegeven heeft. 
Op geheel eigen wijze willen zij Hem groot maken en vooral proberen de jeugd aan te spreken met hun muziek en hun teksten.

Gospelband Ichtus

16.00 – 16.45 u

Bruglezing door burgemeester Roel Sluiter: Hoe ziet de overheid de rol van de kerk in de samenleving.

Onze tijd lijkt een tijd van paradoxen. Terwijl de kerkelijke middelen van de kerken slinken, zijn de uitgaven op diaconaal terrein nog nooit zo groot geweest. Terwijl de kerken geconfronteerd wordenmet krimp en in de zijlijn van de maatschappij terechtkomen, wordt er plotseling van buiten op een positievere manier naar de kerk gekeken. Heeft het te maken met de waarden waar de kerk zich mee bezighoudt en die in de samenleving node gemist worden? Of heeft het simpelweg er mee te maken dat de overheid de verzorgingsstaat niet meer overeind kan houden en nu op zoek is naar andere instanties die kunnen bijspringen?
Burgemeester Roel Sluiter van Harlingen haalde de landelijke pers toen hij in zijn nieuwjaarstoespraak opriep om vaker naar de kerk te gaan.
Tijdens de kerkendag zal burgemeester Sluiter een lezing houden over de rol van de kerk in de samenleving, door de bril van de overheid gezien.

Roel Sluiter

17.00 u

Afsluiting in Grote Kerk