Bruggenlied

In aansluiting bij het thema schreef Eppie Dam speciaal voor de Kerkendag 2016 het bruggenlied op de melodie van lied 849 (nieuwe liedboek). De driestemmige zetting is van de hand van Christiaan Winter en mag met toestemming van BV Liedboek en de componist gebruikt worden. Wij hopen dat zoveel mogelijk koren in Friesland het bruggenlied fries/nederlands alvast gaan doorzingen. Zij mogen het ook zelf gebruiken, bijvoorbeeld voor een startzondag in september. Maar het mooiste is als koorleden naar de kerkendag komen, zij met zangers uit andere plaatsen een groot gelegenheidskoor vormen op 2 oktober.

DOWNLOAD HET BRUGGENLIED